Отпечатък

 
Universität zu Köln
Humanwissenschaftliche Fakultät
Institut für Vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften
Gronewaldstr. 2
D- 50931 Köln
Tel.: +49-221-4704622
Fax: +49-221-4707753

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този сайт отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.