H3 Kontakt zum Thema

Daniel Konrath
Daniel Konrath
Fachaufsicht Computerpools HF
Beratung E-Klausuren /E-Assesment
ECDL Testcenter HF
OER Zertifikatskurs Medieneinsatz intelligent

Raum 1.06

Frangenheimstr. 4
Brieffach: 38
50931 Köln

Telefon 0221-470-4777
Fax
E-Mail Daniel.Konrath@Uni-Koeln.de
Sprechstunde Variabel / Voranmeldung per E-mail erbeten.


Kontakt V-Card