Dr. Paola Mengotti (INM-3, Forschungszentrum Jülich)

MSc. Anne-Sophie Käsbauer (INM-3, Forschungszentrum Jülich)

 

Alumni:

Dr. Pascasie Dombert (Doktorandin 2013-2017)

MSc. Anna Kuhns (Doktorandin 2013-2017)

BSc. Leandra Herder (wiss. Hilfskraft)